Temel İzolasyonu

Temel İzolasyonu

Temel bohçalama izolasyonu (bohçalama sistemleri)

TEMEL SU YALITIMI (BOHÇALAMA) NASIL YAPILIR
Benzer yaklaşım temel bohçalama işleri için de geçerlidir. Bodrum perdelerinden akışa geçen yüzey suyunun temele ula-şamaması için perde yüzey kaplaması temel kaplamasının üzerine bindirilmektedir. Bunun yanı sıra perde duvarların yalıtımında genellikle uygulayıcılar iş kolaylığı açısından membranı dik olarak aşağıdan yukarıya doğru yapıştırmaktadırlar. Her ne kadar teknik açıdan yatay olarak kullanılması ve bindirme uygulamasıyla aşağıdan yukarıya yapıştırılması daha doğru olsa da uygulama zorluğu nedeniyle istisnai bir durum karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz uygulamalarda yüzey ve yalıtımın tam olarak yapışmış olması daha çok önem kazanmaktadır. Bitümlü örtü membranların uygulaması iki kat olarak yapılmalıdır. Katların birbirine yapışmış olmasının yanı sıra eğer yatay bir yüzey yalıtılıyorsa ,2. kat uygulamada membranın serilme yönü değiştirilmelidir. Ancak suyun yüzeydeki hareketi belli bir doğrultudaysa 2. Kat membran uygulaması da 1. kattaki doğrultuda ve üst kottaki membran alttakinin üzerine binecek şekilde yapılır. 2. kat ek yerleriyle 1. kat ek yerlerinin üst üste getirmeyerek şaşırtma uygulaması sağlanır. 
Bitümlü membranların bitki köklerine karşı dayanımı da sınırlıdır. Bitki kökünden salgılanan asitlere ve kökün büyüme basıncına dayanabilmesi için özel katkılarla güçlendirilmiş olması gerekir. Bu gibi nedenlerle bitümlü membranın direk atmosfer etkisinde ya da zemin ile temas halinde bırakılmaması gerekir. Isıl farklar, aşınma, delinme gibi birçok olumsuz etkiden korunması için ek bir koruyucu tabakaya ihtiyaç duyar. Teras çatılarda yalıtım üzerine şap ya da seramik uygulaması yapılabileceği gibi çok daha ekonomik bir yöntem olarak yalıtım üzerine çakıl da serilebilmektedir. 
Uygulama membrana su tahliyelerine doğru eğim vermek amacıyla yüzeye eğimli şap atılmasıyla başlar. Yüzeyde para-pet, duvar ya da basamak gibi dik köşeler var ise buralarda en az 8 cm uzunluğunda ve 45° açıyla oluşturulacak pahlar yapılması gerekmektedir. Pah yalıtım malzemesinin geniş bir açıyla köşeleri dönmesini sağlar. Bu kırılma noktalarında malzemede meydana gelecek çatlamalar ve yorulmaları engeller. Yüzeysel tahliyenin doğruluğunu görmek için membran uygulamadan önce eğimli yüzey yıkanarak herhangi bir yerde su birikip birikmediği kontrol edilir. Bu tür yerler var ise tamir harcı ile doldurulur. Su gider ağızlarına sifon, süzgeç, kurbağalık gibi araçlar takılır.